A jak to vlastně zaplatím?


Firmám se fotovoltaická elektrárna vyplatí i bez dotace

V každé firmě s vlastní budovou se vyplatí investovat do solární elektrárny. Největší výhody čerpají firmy s vysokou spotřebou elektřiny nebo se zvýšenou spotřebou v letních měsících.

Čerpání dotací z NZÚ  pro domy a byty

Poskytujeme samozřejmě bezplatné vyřízení dotací pro naše klienty. Pokud splníte všechny podmínky programu "Nová zelená úsporám", tedy NZÚ, získáte po realizaci FVE nebo např. tepelného čerpadla peníze přímo na Váš účet.

Financování

Nabízíme vám příležitost získat finanční podporu pro investici do obnovitelných zrojů. Bez ohledu na to, zda potřebujete financovat celou realizaci nebo jen její část, máme pro vás výhodný úvěr s  rychlým online vyřízením.

FOTOVOLTAIKA a tepelná čerpadla

Dotace a financování pro domácnosti,  firmy a instituce


Dotace pro domácnosti a firmy

Zajišťujeme administraci dotací primárně u těchto programů:
  •  Nová zelená úsporám (NZÚ)

  • MPO – OP TAK (především program Úspory energie)

  • Výzva ENERG ETS (do 30.6.2023)

  • Výzva RES+ ( očekáváme otevření na podzim 2023)

Dotace pro obce

Zajišťujeme i dotace pro obce všech velikostí:

  • Modernizační fond, zejména program RES+ pro obce

  • EFEKT III (do 30.6.2023)

  • Národní plán obnovy

Financování

Získejte financování pro obnovitelné zdroje energie

Sjednejte si úvěr na fotovoltaickou elektrárnu nebo tepelné čerpadlo. Pomůžeme vám s jeho vyřízením, proces je jednoduchý a  rychlý. Požádejte o nezávaznou nabídku a my vám pomůžeme s výhodným financováním energetických úspor.

FOTOVOLTAIKA A TEPELNÁ ČERPADLA

Postup při čerpání dotací z programu NZÚ  pro rodinné   a bytové domy

Poskytujeme samozřejmě bezplatné vyřízení dotací pro naše klienty. Pokud splníte všechny podmínky programu "Nová zelená úsporám", tedy NZÚ, získáte po realizaci FVE, wallboxu nebo např. tepelného čerpadla peníze přímo na Váš účet. 
Zajistíme pro Vás kompletní dokumentaci potřebnou pro žádost o dotaci. Náš technik záměří střechu a připraví potřebné dokumenty. Základní max. výše dotace činí 160 000 Kč, při splnění  podmínek.
Pro získání vyšších dotací, jako je například pořízení autonabíječky nebo tepelného čerpadla, nebo pro 10% bonusy v určitých regionech, nám napište, projděte sekci FAQ  nebo navštivte webovou stránku www.novazelenausporam.cz
Zákazník zažádá o  e-identitu, pokud ji už nemá zřízenu. To je jediný krok, který nemůžeme udělat za Vás. Do systému SFŽP zadáte své údaje a bankovní účet, na který Vám na konci procesu přijde dotace.
Na základě e-identity za vás žádost o dotaci podáme u Státního fondu životního prostředí (SFŽP), který příspěvky z programu Nová zelená úsporám vyřizuje. Vy se tak nemusíte o nic starat, vše vyřídíme za Vás.
Po akceptaci žádosti o dotaci ze strany SFŽP se můžeme pustit do samotné instalace. Poté následuje revizní kontrola a vystavení revize a technické zprávy pro distributora. SFŽP vás jako žadatele průběžně informuje emailem.
Nyní máte FVE na střeše a po úspěšném procesu Umožnění trvalého provozu (UTP), dříve nazýváno PPP, zašleme všechny potřebné dokumenty o realizaci prací na SFŽP. Dotace bude vyplacena bezhotovostně na Váš bankovní účet.
FAQ

Často kladené dotazy k bytovým domům a SVJ


Co přínese pořízení FVE pro bytové domy a SVJ?

Fotovoltaika pro váš bytový dům či panelák - ušetřete, zvyšte hodnotu domu a žijte ekologicky! ☀️🌿

Výhody fotovoltaiky pro SVJ a bytové domy:

💰 Okamžitá úspora až 50-90 % z plateb za energie.
🏘️ Zvýšení hodnoty domů i bytů.
🎁 Státní dotace až 50 % nákladů na instalaci.
🌱 Udržitelný a ekologičtější životní styl.
🏢 Modernizace stárnoucích domů.
⚡ Zvýšení energetické soběstačnosti.
🏠 Větší komfort bydlení.

Máme pro vás řešení na míru a poradíme s každým krokem. Ozvěte se nám a pomůžeme vám s instalací fotovoltaiky. Více informací naleznete v naší nabídce! Po naší osobní schůzce připravíme pro vás nabídku přesně na míru a rádi se také zúčastníme schůze vlastníků bytových jednotek, abychom vám lépe vysvětlili výhody fotovoltaických elektráren. Pomůžeme vám s vyhodnocením a srovnáním jednotlivých nabídek, protože víme, že se v množství nabídek můžete ztratit. Napište nám!

Chcete vědět, jak vám fotovoltaika ušetří za energie v bytovém domě nebo SVJ? To záleží na několika faktorech, jako je počet umístěných panelů, jejich výkon a sklon, a také způsob využívání vyrobené energie. Podrobnosti si povíme později.

Dobrá zpráva je, že nové zákony o komunitní energetice ( Lex OZE I + 2) usnadnily instalaci fotovoltaiky i pro paneláky a starší bytové domy od roku 2023. Navíc byl zvýšen maximální výkon fotovoltaických systémů bez potřeby speciální licence a to na 50 kWp. 

Jaké jsou novinky pro SVJ a bytové domy dle Lex OZE 1?

Energii vyrobenou FVE na střeše bytového domu nyní můžete využívat bez omezení nejen ve společných prostorách, ale také v bytech. Navíc domácnosti, které si přejí zachovat smlouvu se svým stávajícím dodavatelem elektřiny, mohou také využívat elektřinu z fotovoltaiky. Rok 2024 a nová legislativa Lex OZE 2 pak přinesou další možnosti sdílení. Instalace fotovoltaiky pro bytový dům již nevyžaduje souhlas všech vlastníků. Stačí získat počet hlasů, který určují stanovy SVJ. Máte možnost se k odběru fotovoltaické energie připojit kdykoliv později, stačí se dohodnout s SVJ ohledně dodatečných nákladů.

Maximální výkon fotovoltaických systémů, pro který není potřeba speciální licence, byl zvýšen z 10 kWp na 50 kWp. V případě většího výkonu je nutné podat žádost na ERÚ. S novými balíčky zákonných norem komunitní energetiky není pro instalaci fotovoltaiky do 50 kW (dříve do 20 kW) potřeba žádné územní ani stavební povolení ani ohlášení stavby, pokud nezasahuje do nosných konstrukcí nebo neovlivňuje vzhled stavby.

Pokud váš objekt leží v památkově chráněném území, musíte získat souhlas památkářů. Pokud neplánujete žádat o stavební povolení, souhlas je stejně nezbytný. Doporučujeme s tímto krokem začít co nejdříve, pokud uvažujete o pořízení fotovoltaiky pro váš bytový dům nebo SVJ v památkové zóně.

Není nutné ohlašovat stávajícímu dodavateli elektřiny, ale je třeba podepsat novou smlouvu s provozovatelem distribuční soustavy, pokud dojde ke změně měření z neprůběhového na průběhové.
Pokud se chcete dále snažit ušetřit za energie, můžete využít spojení FVE a SOM (sdruženého odběrného místa), což vám umožní snížit poplatky distributorovi elektřiny. Tím ušetříte další tisíce ročně na pevně daných paušálních poplatcích, které nezávisí na spotřebě. Rok 2024 a nová legislativa Lex OZE 2 pak přinesou další možnosti i v této oblasti.

Co je třeba zvážit před instalací FVE u vašeho bytového domu nebo SVJ ?

Před instalací fotovoltaiky u vašeho bytového domu nebo SVJ je třeba zvážit několik důležitých aspektů.

Stav střechy a rekonstrukce: Zkontrolujte stav střechy a zvažte, zda není potřeba její rekonstrukce nebo opravy v nejbližších letech. Ujistěte se, že hydroizolace a krytina jsou v pořádku, protože po instalaci FVE se přístupnost střešního pláště komplikuje.

Nosnost střechy: Statický posudek a pevnost střechy jsou zásadní pro instalaci FVE. Větší zatížení čelí obvykle ploché střechy, které vyžadují dodatečné prvky pro upevnění. U sedlové nebo valbové střechy je nutné kotvit fotovoltaický systém do střešního pláště nebo krovů.

Oslunění střechy: Zohledněte možné trvalé zastínění panelů, například od komínů, vikýřů, stromů apod., aby nedošlo ke snížení výroby elektřiny.

Možnosti umístění panelů: Existují 4 varianty, jak lze umístit solární panely na bytový nebo činžovní dům. Nejčastěji se využívá umístění na střechu.

Při umístění panelů na střechu volte adekvátní nosnou konstrukci, zabezpečte její kotvení a posuďte její statický vliv na střešní konstrukci. Panelům zvolte optimální sklon 35° s tolerancí ±10° pro celoroční provoz. Můžete také zvážit umístění na pohyblivou konstrukci nebo speciální střešní konstrukce pro rovné střechy.

Ujistěte se, že vyhovujete právním požadavkům týkajícím se přístupu na střechu a odpovědnosti za provoz a možné poškození zařízení. Pokud jste v památkově chráněném území, získání souhlasu památkářů je nezbytné.

Zvažte všechny tyto faktory, abyste měli jistotu, že instalace fotovoltaiky proběhne úspěšně a budete si moci užívat výhod solární energie ve svém bytovém domě nebo SVJ.

Jaké další základní technické úpravy musíte provést před zavedením sdílení elektřiny ve vašem bytovém domě nebo SVJ?

V následujícím přehledu najdete základní potřebné úpravy k funkční a bezpečné instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE).

Střídač/měnič: Střídač může být umístěn venku na střeše nebo vevnitř budovy, například na půdě, v chodbě nebo technické místnosti. Pokud je venku, musí být chráněn před povětrnostními vlivy schránkou s odpovídajícím IP krytím. Vnitřní střídač by měl být umístěn v dobře odvětrané místnosti a dostatečně velké skříni, aby se předešlo jeho přehřátí. O umístění vám poradí projektant nebo instalační firma. Životnost střídače je průměrně 10- 15 let , takže se připravte na možnost jeho výměny.

Rozvody: Samotné sdílení elektřiny nevyžaduje úpravy rozvodů v domě, využívají se existující hlavní domovní vedení (HDV). Nicméně nové rozvody je třeba provést s ohledem na připojení FVE do vůdčího odběrného místa (OMV). Stejně tak se do OMV připojí i baterka, pokud je v bytovém domě nainstalována. Kabely lze nejlepší způsob vedení je v lištách (oproti sekání a vedení zdí).

Elektroměry: Při zavedení sdílení je nutné stávající domovní elektroměry vyměnit za průběhové elektroměry (tzv. měření typu B), které umožní průběžně zaznamenávat údaje o množství vyrobené a odebrané elektřiny ve čtvrthodinové periodě a umožní i dálkový odečet. Výměnu elektroměrů provede provozovatel distribuční soustavy na své náklady. Pro majitele bytů, kteří se do sdílení elektřiny nechtějí nebo nemohou zapojit, se nic nemění a stávající elektroměry jim zůstávají.

OMV (odběrné místo vůdčí) nebo JOM ( jednotné odběrné místo): Při výběru vůdčího odběrného místa (kterým může být byt, provozovna nebo společné prostory bytového domu) či zřízení JOM musíte myslet na dostatečné dimenzování s ohledem na velikost FVE, která se do něj připojuje (50 kW = skoro 80 A, přičemž byty mají obvykle do 3 × 20 A). Limitem může být kromě velikosti jištění také průměr stávajících elektrických rozvodů. Je pravděpodobné, že v případě zapojení větší FVE budete muset obojí navyšovat.

Jaké jsou dotace NZU na pořízení FVE pro bytové domy a SVJ?

Dotační podpora z programu NZU umožňuje vlastníkům a SVJ ušetřit nemalé náklady při pořizování fotovoltaického systému. Vyrobená elektrická energie z FVE může být využita pro společné prostory a bytové jednotky, ohřev teplé vody a dobíjení elektrických vozidel v domě.

Hlavním programem na období 2021-2030, který poskytuje dotace na pořízení a instalaci FVE, je Nová Zelená Úsporám (NZÚ). Tento program může pokrýt až 50% reálných nákladů na pořízení fotovoltaického systému. Pokud potřebujete poradit s výpočtem dotace pro váš bytový dům, neváhejte nás kontaktovat!

Podmínky pro získání dotace pro SVJ a bytové družstva a bytové domy jsou následující:

Vlastníci stávajících bytových domů,
Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů,
Pověření vlastníci bytových jednotek (kromě novostaveb),
Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Dotaci lze čerpat na:

Instalace fotovoltaických elektráren,
Instalace bateriových systémů pro FVE,
Zřízení jednotného odběrného místa (JOM) – pro připojení bytových jednotek na odběr elektřiny z fotovoltaické elektrárny,
Zřízení autonomního ohřevu teplé užitkové vody (TÚV).A co protipožární bezpečnost u bytových a činžovních domů?

Protipožární bezpečnost u bytových a činžovních domů s FVE je častým tématem na schůzích SVJ. Avšak není důvod se fotovoltaikami bát, protože požáry spojené s FVE jsou velmi vzácné události. Podle údajů HZS ČR dochází v průměru k 13 požárům ročně, což je relativně nízké číslo vzhledem k nárůstu instalací FVE.

V posledních letech roste počet fotovoltaických elektráren na bytových domech exponenciálně. Odhaduje se, že v roce 2023 by mělo být postaveno dalších 88 000 fotovoltaických elektráren. I přesto, že počty instalací rostou, riziko požáru je stále minimální.

Ačkoli ČR zaznamenává rekordní počty instalací, stále zaostává za některými okolními státy. Například v Polsku či Nizozemsku mají instalace fotovoltaik mnohem vyšší výkon.

Je důležité, aby instalace fotovoltaických systémů na bytových domech byla řádně provedena a bezpečnostní opatření dodržována. Proto je nezbytné vybírat prověřené a spolehlivé montážní firmy.

U nás je bezpečnost při plánování a realizaci fotovoltaických elektráren na bytových domech prioritou. Fotovoltaické systémy jsou jako elektrárny, které produkují elektřinu a je třeba dbát na jejich bezpečné a prověřené fungování. Instalujeme aktivní i pasivní bezpečnostní prvky, abychom minimalizovali riziko požáru a zároveň dbali na zdraví obyvatel domu.

Jaké jsou výše dotací na instalaci fotovoltaických systémů z programu NZU pro bytové domy?

Výše dotace se stanovuje podle následujícího modelu:

Za každý kWp instalovaného výkonu: 15 000 Kč,
Za každý kWh elektrického akumulačního systému: 10 000 Kč,
Za každou připojenou bytovou jednotku k FV systému: 5 000 Kč.

Modelový příklad pořízení FVE u bytového domu:

Počet bytových jednotek: 20, Pořizovací náklady u FVE: 1 000 000 Kč, Výše dotace: 300 000 Kč, Úspora za rok: 130 000 Kč, Návratnost: 5,38 let.Je nezbytné pro instalaci FVE sjednocovat elektroměry v domě do jediného odběrného místa??

Pro instalaci FVE již není nutné sjednocovat elektroměry v bytovém domě do jediného odběrného místa. Dříve bylo sjednocování elektroměrů do jednoho odběrného místa (JOM nebo SOM) jedinou cestou, jak využít energii z fotovoltaiky v jednotlivých bytech. Avšak od 1.1. 2023 existuje nová alternativa - komunitní sdílení, které eliminuje potřebu sjednocovat elektroměry.

Díky komunitnímu sdílení již nejsou vyžadovány žádné úpravy vlastnických práv a práv obyvatel bytových domů pro účely pořízení a vlastnictví fotovoltaických elektráren a sdílení vyrobené energie z FVE. Tento systém umožňuje využít energii z fotovoltaiky pro společné prostory bytového domu a pro jednotlivé byty, aniž by bylo nutné přepojovat elektroměry. To usnadňuje a zjednodušuje proces instalace a využívání FVE v bytových domech a umožňuje efektivní využití vyrobené elektřiny pro uživatele domu.

Napište nám 

Kontaktujte nás a získejte nabídku na míru, náš specialista se ozvě zpět telefonicky nebo emailem
Vaše jméno a příjmení E-mail Co nám chcete sdělit? Souhlasím s Podmínkami ochrany osobních údajů Odeslat

Kde nás zaručeně najdete

společnost PanFoton s.r.o.,  IČ: 277 54 421, DIČ: CZ 277 54 421

Kanceláře a sídlo společnosti: třída Kpt. Jaroše 1845/26, Brno - Černá Pole, 602 00

infolinka +420 734 118 544

info@panfoton.cz

Zajímají vás skutečně ověřené recenze? Na odborném serveru Refsite je najdete po kliknutí na ikonu níže.

Jsme členy Asociace komunitní energetiky ČR a Solární asociace,  a dodržujeme jejích 28 zásad při montáži a servisu. www.solarniasociace.cz