POSKYTUJEME SLUŽBY OD ROKU 2008

Kdo jsme?

Jsme odborná firma, která Vám zajistí komplexní služby v oblasti obnovitelných zdrojů energie pro dům, veřejnou či průmyslovou budovu nebo pozemek. Těžíme ze zkušeností stavební a developerské firmy, která je na trhu více jak 30 let, našich zkušeností v oboru a silného finančního zázemí, které nám umožňuje pracovat s nejnižšími zálohami na trhu. Dáváme našim zákazníkům jistotu, že o své zálohy nepřijdou. Zároveň jim také pomáháme snižovat emise skleníkových plynů a plnit scope 2 GHG protokolu.

onás

Jsme slunečný tým profíků

Ing. František Eliáš
vedoucí realizací

Někdo to musí udělat, zapojit a odzkoušet, no a František ovládá své elektrotechnické řemeslo nadmíru dobře.

Ing. David Kukla
vedoucí obchodu 

Proudem fotonů ošlehaný obchodník a zapálený stavař, se zálibou v solárním marketingu a GHG protokolu.

Ing. Vladimír Kocourek
vedoucí technické přípravy

Zkušenostmi ověnčený strojař a milovník tabulek, původem z planetky ERP v souhvězdí Excelu.

reference

Příklady našich realizací

Klient Vyškov
Sedlová střecha 19,6 kWp SolaX
Klient Brno
Plochá střecha 9,55 kWp  SolaX
Klient Holasice

Plochá střecha 6,83 kWp  SolaX

Klient Brno
Sedlová střecha 50 kWp SolaX
Klient Kunín
Šikmá střecha 198 kWp SolaX
Klient Luhačovice
Sedlová střecha 7,28 kWp SolaX
Klient Mutěnice
Sedlová střecha 6,3 kWp SolaX
Klient Brno
Plochá střecha 9,55 kWp SolaX
Klient Mutěnice
Tepelné čerpadlo 7,7 kW Alpha innotec
Klient Znojmo
Šikmá střecha 10 kWp SolaX
Klient Brno
Plochá střecha 6,5 kWp SolaX
Klient Praha
Šikmá střecha  10 kWp SolaX
Jsme členy Asociace komunitní energetiky ČR a Solární asociace,  a dodržujeme jejích 28 zásad při montáži a servisu. www.solarniasociace.cz
FAQ

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Jak funguje fotovoltaická elektrárna?

Fungování fotovoltaické elektrárny je zdánlivě jednoduché: sluneční paprsky dopadají na fotovoltaické panely, které je přeměňují na elektrickou energii. Přesněji řečeno, fotovoltaická elektrárna potřebuje ke své činnosti světlo, respektive nosič elektrické interakce, foton. Právě tato částice uvádí do pohybu elektrony, které vytvářejí elektrické napětí. Stejnosměrný proud (DC) z fotovoltaických panelů putuje do střídače, kde se mění na střídavý proud (AC), který odebíráte z vaší zásuvky.

Kolik energie může fotovoltaická elektrárna vyrobit?

Množství energie vyrobené vaší fotovoltaickou instalací závisí na řadě faktorů, jako jsou orientace panelů vůči světovým stranám, úhel sklonu modulů a účinnost použitých článků. V ČR by zařízení orientované přímo na jih pod úhlem 25 stupňů měla vyrobit přibližně 1 000 kWh/kWp za rok. Jakákoli odchylka od jihu směrem k západu nebo východu způsobuje mírné snížení výkonu. Fotovoltaika orientovaná na západ by měla ročně vyrobit přibližně 850 kWh/kWp.

Je instalace fotovoltaických panelů náročná?

Instalace fotovoltaických panelů je pro vás naprosto nenáročná a trvá pouze 2-3 dny, v závislosti na velikosti vaší fotovoltaické elektrárny.

Jak plánujete trasu kabeláže?

Trasu kabeláže můžeme realizovat pomocí lišt, chrániček nebo ji lze zasekat do drážek ve zdi.

Může být střecha poškozena během instalace fotovoltaických panelů?

FRozhodně ne. Naši montéři jsou zkušení  a pokud by se vyskytl problém, zajistíme jeho bezplatnou opravu. Nicméně může se stát, že se jedna nebo dvě tašky rozbijí, proto je dobré mít několik kusů navíc.

Vyrábí fotovoltaická elektrárna elektřinu i v zimních měsících?

Ano, nicméně výkon může být o něco nižší, obzvláště od listopadu do února.

Co se stane, když slunce zakryje mrak? Vyrábí fotovoltaická elektrárna stále elektřinu?

Díky moderním technologiím, které naše panely obsahují, dokáže fotovoltaická elektrárna vyrábět energii i ve dnech, kdy není přímé sluneční světlo. A to díky tzv. difuznímu světlu.

Bude FVE vyrábět elektřinu v případě výpadku proudu?

Obecně ne, ale může se tomu předejít instalací tzv. backupu. Pak Vám bude elektrárna dodávat elektřinu i během výpadku distribuční sítě.

Co se stane v případě poruchy?

Vaši fotovoltaickou elektrárnu budeme monitorovat prostřednictvím našeho dohledového dispečinku po celou dobu její životnosti. Pokud se objeví jakýkoliv problém, situaci vyhodnotíme pomocí vzdáleného přístupu.

Jak se panely připevňují ke střeše?

Způsob připevnění závisí na konkrétní situaci u Vás doma. U sedlové střechy používáme především hliníkové úchyty, kdy odstraníme tašky, ukotvíme konstrukci k trámku a tašky následně vrátíme na své místo. Na úchyty připevníme hliníkové profily, na které osadíme panely. Na ploché střeše používáme zátěžové konstrukce, a to jednostranné (např. orientace na jih) nebo oboustranné (orientace východ-západ).

Je údržba fotovoltaické elektrárny náročná?

Není. Fotovoltaický systém je prakticky bezúdržbový. Instalace nemá žádné pohyblivé části, takže je vysoce odolná proti poruchám a nevyžaduje údržbu. Panely není třeba umývat ani odklízet sníh, nečistoty se spláchnou deštěm a sníh se rozpustí. Pro zachování plné výkonnosti provádíme většinou jednou ročně kompletní údržbu a čištění.

Jak se čistí panely?

Díky povrchové úpravě jsou panely nyní odolné vůči většině nečistot. Nicméně, abychom zajistili plnou výkonnost, provádíme obvykle jednou ročně kompletní údržbu a čištění.

Jak se solární panely chrání před kroupami a deštěm?

Solární panely jsou vyrobeny z odolných materiálů a jsou opatřeny několikrát kaleným sklem, což jim umožňuje odolat většině povětrnostních vlivů, včetně kroup a deště.

Splňuje baterie bezpečnostní požadavky? Je bezpečná?

Baterie je bezpečná, neboť je vyráběna z materiálu LiFePO4 a splňuje platné právní předpisy, což zaručuje její nehořlavost a nevýbušnost.

Jak funguje technologie HALF CUT?

Modul HALF CUT se skládá z článků, které jsou rozděleny na polovinu, čímž vznikne více článků než v tradičním modulu. Tyto články jsou zřetězeny tak, aby „polovina“ měla podobné proudové a napěťové vlastnosti jako „celek“. Tato konstrukce umožňuje efektivnější provoz v částečném stínu, jako například v případě, kdy je modul částečně zakryt listím nebo sněhem. Tento typ modulu také snižuje tepelné ztráty způsobené přenosem elektřiny.

Je baterie nutná? Potřebuji baterii pro solární systém?

Baterie slouží jako úložiště energie pro dobu, kdy solární panely neprodukují dostatek elektřiny, například v noci nebo v období špatného počasí. Baterie také může být využita jako zdroj záložního napájení v případě, že dochází k omezení dodávky elektřiny ze sítě - balckoutu. Nicméně, baterie je nutná pouze tehdy, pokud máte funkci záložního napájení - backup  nebo provozujete čistě ostrovní systém, bez napojení na distribuční síť.

Jak hlučný je střídač a kam ho umístit?

Střídač vydává hluk měřený do 30 decibelů a je chlazen pasivně vzduchem, takže nepřidává žádný další zdroj hluku. Baterie a střídač jsou nejvhodněji umístěny v technické místnosti nebo jiném suchém prostoru s konstantní pokojovou teplotou.


Co je potřeba udělat pro připojení k distribuční síti?

Pro používání FVE je nutné ji připojit do sítě. Po montáži FVE a revizi  podáme žádost o první paralelní připojení k příslušnému distributorovi a zajistíme výměnu elektroměru. Poté technik distribuční sítě připojí vaši FVE do sítě.

Jak rychle se baterie nabije?

Záleží na výkonu FVE soustavy, aktuální spotřebě a kapacitě baterií. Typicky se ale baterie nabije během dne.

Musím komunikovat s distributorem přímo?

Ne, náš projekt je na klíč a řešíme i tento proces za vás jako součást našich služeb.

Mohu mít problém s přetoky do sítě?

To může nastat v určitých případech, ale při přípravě projektu ověříme s distributorem, zda k tomu nedojde.


Je možné využít přetoky pro ohřev teplé vody (TUV) a co je k tomu potřeba?

Pro ohřev teplé vody lze využít přetoky s pomocí “chytrého” zařízení jako je Wattrouter, regulátor přetoků NORD, AZ router atd. případně tuto funkci zajistí samotný střídač.

Jak se přetoky měří a kde uvidím jak jsou velké?

Přetoky elektřiny se obvykle měří pomocí zařízení nazývaného Smart Meter. Toto zařízení má cívky připojené ke každé fázi elektřiny a umožňuje měřit jak přetoky tak i přítoky elektřiny, přičemž dokáže zamezit přetokům do sítě. Informace o velikosti přetoků a celkovém objemu elektřiny lze zobrazit v mobilní aplikaci pro správu fotovoltaické elektrárny, kde jsou k dispozici aktuální a historické záznamy činnosti elektrárny.

Za jak dlouho se investice vrátí?

Návratnost je individuální, záleží především na instalovaném výkonu FVE, spotřebě domácnosti a aktuální ceně elektrické energie. Ta není pro budoucí roky pevně dána, proto je výpočet návratnosti bez znalosti budoucí ceny energie spíše fikce nežli raálný výpočet. Velkou roli také hraje výše dotace.

Kdy budu vyrábět elektřinu?

Po připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě, tzv. prvním paralelním připojení,  budete schopni vyrábět vlastní elektřinu.


Co mohu udělat s přebytky energie, tzv. přetoky?

Přetok je možné akumulovat do baterie, do vody či TUV popř. směřovat do distribuční sítě za účelem prodeje či kumulace ve virtuální baterii.

Je třeba dům připojistit resp. navýšit pojistku?

Ano, jendoznačně doporučujeme po instalaci FVE soustavy připojistit nemovitost, tedy navýšit pojistnou částku o celkovou hodnotu FVE.

Vyřídíte za mě dotaci?

Naše dodávka je kompletní, takže po shromáždění všech potřebných podkladů požádáme o dotaci a po dokončení projektu a umožnění trvalého připojení k distribuční síti (UTP, dříve PPP), vydáme pokyn k jejímu čerpání.

Je možné program Nová zelená úsporám vztáhnout na fotovoltaické panely?

Ano, NZÚ se vztahuje i na pořízení nové solární elektrárny (FVE) s příslušenstvím.Jakou maximální dotaci lze získat na instalaci FVE u rodinných domů a jaké další dotace jsou k dispozici?

Základní maximální dotace na instalaci FVE u rodinných domů je aktuálně 160 000 Kč. Při kombinaci dalších opatření a v  Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji, je možné získat až o 10 % vyšší dotaci.  Kromě dotace na FVE lze využít i další dotace, například na instalaci nabíječky pro elektromobily s maximální výší 15 000 Kč/ks. Existují také dotace na instalaci tepelných čerpadel a dalších technologií.

Co to je tzv. kombinační bonus?

Kombinační bonus je paušální navýšení dotace o 10 000 Kč za každou kombinaci opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám. Například pokud si objednáte instalaci FVE a nabíječky na automobil, získáte nejen dotace za tato opatření, ale také nárok na kombinační bonus ve výši 10 000 Kč.

Nemáme realizováno. Dozvíme se předem, jestli získáme dotaci NZÚ?

Ano, máte možnost zjistit předem, zda vám bude poskytnuta dotace Nová zelená úsporám. Pokud podáte žádost o dotaci před realizací a splníte podmínky programu, obdržíte tzv. Vyrozumění o poskytnutí podpory, které vám sdělí, zda vám jsou finanční prostředky rezervovány a do kdy. Tím získáte jistotu, že vám bude dotace poskytnuta, pokud dodržíte podmínky a realizujete projekt v souladu s podanou žádostí.

Mohu žádat o NZÚ jako rekreační objekt (chalupu)?

Ano, od října 2021 je možné žádat o dotaci NZÚ i pro rekreační objekty s trvalým pobytem, pokud splňují podmínku, že trvalý pobyt zde probíhá více než 2 roky před podáním žádosti o dotaci. Dotace je určena pro rodinné domy s maximálně 3 bytovými jednotkami.Na jak velkou dotaci mám nárok?

Výpočet dotace dle metodiky NZÚ závisí na konkrétních parametrech vaší FVE instalace a může být vypočtena pomocí kalkulátoru na webových stránkách NZÚ. V kalkulátoru se zadávají parametry jako výkon FVE, kapacita baterií, lokalita a další faktory. Na základě těchto parametrů kalkulátor vypočte výši dotace, na kterou máte nárok. Je třeba mít na paměti, že maximální výše dotace na FVE činí 160 000 Kč, přičemž kombinací více opatření můžete získat vyšší dotaci.

Pro jaké kraje mohu v aktuálních podmínkách dotace žádat 10% bonus?

Dotační bonus 10 % je určen pro žadatele z Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.

Kdy mi dotaci vyplatí?

Dotace bývá proplacena přímo na Váš bankovní účet, obvykle do 90 dnů od podání žádosti o čerpání.

Je nutné si zařídit tzv. e-identitu?

Ano, je to nutné. E-identita je důležitá pro elektronickou komunikaci s veřejnou správou, včetně podání žádosti o dotaci NZÚ. Nicméně s celým procesem vyřizování e-identity vám rádi pomůžeme.

Je nutné, aby majitel rodinného domu měl založen bankovní účet, na který bude dotace vyplacena?

 Ano, je to nutné. Dotace nelze vyplatit na jiný bankovní účet než na účet majitele RD uvedený v žádosti o dotaci NZU.

Jaký je rozdíl mezi symetrickým a asymetrickým střídačem?

Na trhu můžete sehnat střídače symetrické a asymetrické. Rozdíl mezi nimi je ten, že symetrický měnič rozděluje energii rovnoměrně mezi všechny tři fáze, zatímco asymetrický pracuje podle potřeby. V případě, že vaše spotřeba na všech třech fázích je přibližně stejná, můžete bez obav zvolit první variantu. Pokud se však výše spotřeby na jednotlivých fázích liší, je nutné sáhnout po asymetrickém střídači.

Je nutné aby wallbox (autonabíječka) byl připojen napřímo ke střídači?

V případě třífázového wallboxu o výkonu 11 kW s napětím 400 V,  je nabíjecí proud 16A. Na tento proud stačí připojení přes kabel o průřezu 2,5 mm2 (na 1 žíle) a musí být připojen do rozvaděče k samostatnému jističi nejméně 16A a k proudovému chrániči typ A. Wallbox je kabelem spojen se střídačem bud' signálem WiFi, který řídí nabíjení, nebo je možné použít UTP kabel.

Je možné wallbox připojit k podružnému rozvaděči např. v garáži?

Pokud má klient v garáži podružný rozvaděč, spojený s HDR kabelem  o min. průřezu 2,5 mm2 (na 1 žíle) a musí být připojen do rozvaděče k samostatnému jističi nejméně 16A. Pokud by chtěl v budoucnu wallbox s vyšším výkonem 22 kW, pak musí kabel z hl. rozvaděče mít průřez nejméně 6 mm2 a jištěn musí být na 32 A. Platí také, že wallbox musí být v dosahu WiFi signálu nebo nebo je možné použít UTP kabel.

Existuje i jednofázový wallbox na 230V?

Ano, taky wallbox je také v nabídce, s výkonem např. 7,2 kW, nicméně vyžaduje nabíjecí proud a jištění 32A.


Kde je nutné wallbox umístit a jaká je délka nabíjecího kabelu?

Wallbox je možné instalovat v interiéru i v exteriéru, nicméně musí být v dosahu WiFi nebo UTP kabelu, aby mohl komunikovat se střídačem. Délka nabíjecího kabelu je 5 m.

Co znamená Hybridní střídač?

Hybridní v podstatě dnes znamená, že střídač v měniči je schopen jak provozu ostrovního, tak toho paralelního se sítí. Jinými slovy, hybridní měniče (střídače) dovedou "míchat" energii z více zdrojů. Například ze sítě a z baterií.

Jak funguje hybridní střídač?

Hybridní střídač je tedy na rozdíl od ostrovního, který jen přepíná mezi akumulátory a sítí, schopen plynule a současně v reálném čase regulovat množství energie odebírané ze sítě nebo z akumulátorů, což je vlastně jeho nejpodstatnější a nejvíce využívaná funkce.

Nesnáším byrokracii. Vyřídíte všechno za mě?

Rádi Vám pomůžeme s většinou administrativy, ale kvůli složitému byrokratickému procesu spojenému se žádáním a vyplácením dotace bude potřeba vaše spolupráce. S naší pomocí však můžete očekávat výrazné zrychlení celého procesu žádání a vyplácení dotace.

Jak vlastně vypadá oznámení SFŽP o výplatě dotace?

Vážená paní /pane, Státní fond životního prostředí ČR Vám oznamuje, že k Vaší žádosti o podporu z programu Nová zelená úsporám evidované pod unikátním číslem xxxxx bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „rozhodnutí“). Elektronicky podepsané rozhodnutí je dostupné po přihlášení v Agendovém informačním systému SFZP ČR (menu „Moje projekty“ – ikona „Detail projektu“ – karta „Rozhodnutí“ – číslo jednací – záložka „Dokumenty“). Seznamte se prosím s podmínkami poskytnutí podpory, které jsou v rozhodnutí uvedeny. V následujících dnech, obvykle do dvou týdnů, Vám bude podpora vyplacena na bankovní účet, který jste uvedli ve formuláři žádosti o podporu. Pro uskutečnění platby již nemusíte dokládat žádné další dokumenty.  Váš tým SFŽP ČR


Program Nová zelená úsporám (NZÚ) v roce 2024.

Od roku 2024 opět došlo k několika změnám.

Maximální výše dotace vyhrazené na fotovoltaiku je 160 000 Kč a bonus 10 % se stále uděluje ve třech vybraných krajích. Vyšší dotaci je možné získat kombinací dalších opatření, např. zateplení nebo pořízení tepelného čerpadla.

I nadále platí kombinační bonus 10 000 Kč při kombinaci více opatření, přičemž bonus se vztahuje až na druhé opatření.

Co se týče dotace na nabíjecí stanice, wallboxy,  výše podpory je 15 000 Kč. Je možné čerpat dotaci pouze na jednu nabíjecí stanici na jednu nemovitost.

O dotaci můžete žádat i zpětně pro pořízení fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla.

FAQ

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI FVE

Jaké jsou ochranné prvky pro instalace fotovoltaických elektráren?

 1. Přepěťové ochrany a jističe na AC a DC straně: Minimalizují riziko požáru a zajišťují bezpečný provoz fotovoltaického systému. Chrání zařízení před poškozením způsobeným přepětím a přetížením.

 2. Úprava vnitřního rozvodu elektřiny na současné platné normy: Zajistění souladu s elektrotechnickými předpisy a normami zabezpečuje, že instalace je legální a bezpečná. Správný výběr kabelů, jističů a dalších komponentů je důležitý pro prevenci škod na majetku a zdravotních újmách.

 3. Automatické DC odpojovače: Minimalizují riziko přehřátí kabelů a zkratů, které by mohly vést k požáru. Při detekci zkratu rychle přeruší elektrický okruh, čímž se snižuje riziko poškození a požáru.

 4. Smart komponenty: Fotovoltaické panely jsou vybaveny MLPE součástkami, tzv. optimizéry, které v případě nebezpečí ukončí výrobu elektrické energie na úrovni střechy a panelů tak, že zajistí rozpojení DC stringu pod úroven bezpečného napětí, která aktualně činí 120 V. Tím je umožněno bezpečné hašení při hasičském zásahu.

 5. Systémy automatického hašení: Samohasící zařízení, která se aktivují při překročení specifické teploty, minimalizují šíření požáru a snižují riziko poškození. Všechny prvky  se umisťují vždy do příslušného, tzv. chráněného, prostoru, v němž se současně nacházejí také případné zdroje možného požáru. Zařízení je schopné požár nebo již zvýšenou teplotu detekovat, signalizovat, hasit a odpojit chráněný prostor od elektrického zdroje, a tím zamezit požáru.

Výše zmíněné příklady ochranných prvků zajišťují bezpečný provoz a minimalizují riziko požáru a škod na majetku. Jejich implementace chrání jak majetek, tak životy a usnadňuje práci hasičům v případě požáru. 

Jaké jsou  aktuální možnosti v oblasti ochrany před přepětím?

 • Ochrana před přepětím (SPDs) je klíčová pro ochranu fotovoltaických systémů před poškozením způsobeným blesky a přepětím. SPD by měly být instalovány na obou stranách fotovoltaických systémů, jak na stejnosměrné (DC) tak na střídavé (AC) straně.

 • Pro ochranu proti přepětí na DC straně se doporučují SPD s hodnocením pro systémy s napětím 1500V a s vysokým hodnocením proti přepětí, například 20kA, pro moderní instalace fotovoltaických systémů.

 • Y-spojené a multipolární SPD umožňují ochranu více fotovoltaických řetězců a zároveň šetří místo v kombinačních skříních.

 • Na AC straně jsou běžně používány SPD typu 2 pro měniče a kombinační skříně.

 • Některé modely SPD pro AC stranu jsou speciálně navrženy tak, aby odolávaly vysokým osazovacím napětím (až 2,2kV), které se může objevit, když je DC záporný pól uzemněn.

 • Použití SPD typu 1+2 na AC straně poskytuje vylepšenou ochranu v náročných prostředích s vysokou pravděpodobností přímých úderů bleskem.

Jaké jsou  aktuální možnosti v oblasti ochrany před bleskem?

Externí ochranné systémy proti blesku využívající vzdušné terminály, sestupné vodiče a správné uzemnění pomáhají minimalizovat poškození větších střešních a zemědělských fotovoltaických systémů.

 • Správné vzdálenosti mezi zařízeními ochrany proti blesku a komponentami fotovoltaického systému jsou naprosto klíčové.

 • Komponenty fotovoltaického systému by měly být umístěny pod "linií průhybu" mezi vrcholy hrotů hromosvodu, aby se zabránilo přímým úderům bleskem.

 • Veškeré kovové vybavení a konstrukce fotovoltaických systémů by měly být správně uzemněny, aby poskytly cestu pro blesk k zemi.

 • Aktivní hromosvody jsou další technckou možností, kterou nicméně aktuální legislativa prozatím ignoruje.

 • HVI (High-Voltage Insulated) vodiče pro hromosvody jsou speciální izolované vodiče, které slouží k odvádění vysokého napětí vyvolaného blesky od hromosvodů. Tyto vodiče jsou navrženy tak, aby byly schopny snášet vysoké elektrické napětí, které může vzniknout při úderu blesku. HVI vodiče jsou součástí celého systému ochrany proti blesku, který zahrnuje bleskosvod, hromosvodové tyče a výše zmíněné HVI vodiče. Když dojde k úderu blesku, hromosvod odbere elektrický náboj a odvádí ho do země. HVI vodiče slouží k přenosu vysokého napětí, které by mohlo způsobit požár nebo poškození elektrických zařízení. HVI vodiče jsou vyrobeny z vysokokvalitních izolovaných materiálů, které odolávají vlivům počasí a jsou schopny udržet vysoké napětí bez úniku. Tyto vodiče se používají v průmyslových zařízeních, budovách, letištích a jiných místech, kde je ochrana proti blesku nezbytná. Nevýhodou je vysoká cena HVI soustav.

Jaké jsou aktuální možnosti pro systémy rychlého odpojení tzv. RAPID SHUTDOWN?

Systémy  RAPID SHUTDOWN rychle snižují napětí FV systému na bezpečnou úroveň po manuálním, dálkovém nebo automatickém spuštění. Systémy rychlého odpojení jsou klíčovými bezpečnostními zařízeními ve fotovoltaických systémech nad 10 kWp, která umožňují rychlé snížení stejnosměrného napětí a chrání hasiče a záchranáře. Jsou povinné v mnoha zemích včetně ČR ( na základě Vyhlášky 114/ 2023 Sb.) a jsou dostupné prostřednictvím MLPE zařízení na úrovni řetězce či modulu. Pokračující inovace přinášejí stále nová zařízení pro rychlejší odpojení.

Typy systémů rychlého odpojení: 

Zařízení pro odpojení na úrovni řetězce tzv. mikroinvertery a MLPE  zařízení na úrovni modulu, tzv. optimizéry.  Optimizéry často umožňují rychlejší odpojení a bývají ekonomicky výhodnější než mikroinverty pro invertory na řetězci.

Funkce systémů rychlého odpojení: 

Aktivováno odpojením střídavého proudu, pomocí fyzického spínače pro odpojení nebo dálkově přes cloudovou monitorovací platformu. Systém RS odpojí sériové spojení fotovoltaických modulů, sníží napětí na bezpečnou úroveň do 30 sekund, a tím umožní bezpečný přístup pro hasiče a záchranáře.

Spouštěče pro rychlé odpojení:

1/ Výpadek napájení.

2/ Požár nebo jiná nouzová situace. 

3/ Manuální aktivace hasiči pomocí spínače.


Napište nám 

Kontaktujte nás a získejte nabídku na míru, náš specialista se ozvě zpět telefonicky nebo emailem
Jméno a příjmení E-mail Co nám chcete sdělit? Souhlasím s Podmínkami ochrany osobních údajů Odeslat

Kde nás zaručeně najdete

společnost PanFoton s.r.o.,  IČ: 277 54 421, DIČ: CZ 277 54 421

Kanceláře a sídlo společnosti: třída Kpt. Jaroše 1845/26, Brno - Černá Pole, 602 00

infolinka +420 734 118 544

info@panfoton.cz

Zajímají vás skutečně ověřené recenze? Na odborném serveru Refsite je najdete po kliknutí na ikonu níže.